Contact Info
an image
BUURTSUPERMARKT
Leo van der Drift
Linnaeusstraat 175
Email: info@buurtsuperleovddrift.nl

Telefoon: (070) 4140891

Informatie via google >>>klik hier


Onze Openingstijden zijn :

Maandag t/m Vrijdag van:
7.30 tot 19.00 uur
Zaterdag van:
7.30 tot 17.00 uur
Zondag van:
10.00 tot 17.00 uur


Lid van SPAR
Buurtsupermarkt Leo van der Drift is lid van SPAR. Zo profiteert u van verse producten tegen betaalbare prijzen.Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Dit is iedere webpagina waarin Buurtsuper Leo v.d. Drift een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Buurtsuper Leo v.d. Drift aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. U bent als gebruiker verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. U als gebruiker van de webpagina zal Buurtsuper Leo v.d. Drift vrijwaren tegen aanspraken van derden die zijn ingesteld als gevolg van uw gebruik van de website. Buurtsuper Leo v.d. Drift is niet verantwoordelijk voor sites waarnaar gelinkt wordt en daarbij niet onder ons beheer vallen. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit webpagina’s die aan onze website zijn gelinkt.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Buurtsuper Leo v.d. Drift is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een wijziging of beëindiging van een webpagina. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Buurtsuper Leo v.d. Drift of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Buurtsuper Leo v.d. Drift Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Buurtsuper Leo v.d. Drift.